FOR SEO

FOR SEO

Vũ Linh Buslines Tạm Dừng Cung Cấp Dịch Vụ Do Covid - 19

Ngày đăng: 30/05/2021

VŨ LINH BUSLINES XIN THÔNG BÁO

Để chung tay phòng chống dịch Covid 19 trước tình hình dịch diễn biến ngày càng phức tạp, khó lường.


Từ 12h ngày 30/05/2021 Công ty TNHH MTV Khách Sạn - Du Lịch - Vận Tải Vũ Linh sẽ tạm dừng cung cấp dịch vụ xe tuyến cố định, xe hợp đồng đến khi có thông báo mới.

Chúc quý vị khách hàng luôn an toàn, sức khỏe và tuân thủ 5K

Việt Nam Quyết Tâm Chiến Thắng Đại Dịch Covid 19,

Trân trọng.

tiện ích ảnh

tiện ích ảnh

FOR SEO